Alle aktiviteter i mars

Tidspunkt Sted Tittel Beskrivelse
torsdag 1.
17:00 - 18:15
Paramita meditasjonssenter AVLYST! Bevisst yoga

Bevissthetog pust er viktige elementer i alle yogateknikker. I dette kursetsøker vi å finne roen i bevegelsene med oppmerksomhet på pusten.Ingen krav til forkunnskaper, alle er velkomne.

søndag 4.
18:00 - 19:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Chenrezig/Mahakala puja

Visdomog medfølelse er de to hovedpilarene i mahayana-buddhismen.Chenrezig regnes som en manifestasjon av alle buddhaers medfølelse.Men medfølelse springer også ut av ren visdom (tomhet).Chenrezig-praksisen omfatter derfor både medfølelse og visdom.Denne praksisen er en meditasjon på den firearmede Chenrezig. Defire armene symboliserer kjærlighet, medfølelse, glede og fred.


Mahakalaer det kraftfulle (vrede) aspektet av Chenrezig. Mahakala-praksisbeskytter mot alt som distraherer oss fra dharmapraksis, som negativetanker, følelser og handlinger. Meditasjonen er åpen for alle,påmelding er ikke nødvendig. Ved annet program utgår dennepraksisen.

onsdag 7.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 7.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

torsdag 8.
17:00 - 18:15
Paramita meditasjonssenter AVLYST! Bevisst yoga

Bevissthetog pust er viktige elementer i alle yogateknikker. I dette kursetsøker vi å finne roen i bevegelsene med oppmerksomhet på pusten.Ingen krav til forkunnskaper, alle er velkomne.

lørdag 10.
11:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Milarepa Guru Yoga

        

Milarepable født på midten av 1000-tallet. Han regnes som en av de størstebuddhistiske mestrene i Tibets historie. Milarepas livshistorie oghans “Hundre tusen sanger” er høyt skattet. Milarepa var elev avMarpa og hadde Gampopa som sin fremste elev. Disse tre regnes forgrunnleggerne av Kagyu-retningen av tibetansk buddhisme. LamaChangchub underviser og leder oss i Milarepa guruyoga praksis.

søndag 11.
11:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Milarepa Guru yoga

Milarepable født på midten av 1000-tallet. Han regnes som en av de størstebuddhistiske mestrene i Tibets historie. Milarepas livshistorie oghans “Hundre tusen sanger” er høyt skattet. Milarepa var elev avMarpa og hadde Gampopa som sin fremste elev. Disse tre regnes forgrunnleggerne av Kagyu-retningen av tibetansk buddhisme. LamaChangchub underviser og leder oss i Milarepa guruyoga praksis.

onsdag 14.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 14.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

lørdag 17.
10:00 - 18:00
Paramita meditasjonssenter Nyenthun

Nyenthuner en utmerket sjanse til å fordype individuell meditasjonspraksismed drahjelp fra å meditere i gruppe. Dagen settes av for stillhet,hvor vi veksler mellom sittende meditasjon (på gulv eller på stol),liggende meditasjon og gå-meditasjon. Det vil bli gitt noemeditasjonsinstruksjon underveis, men for det meste vil vi meditere istillhet.

søndag 18.
17:00 - 20:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Karma Pakshi Tsog Puja

Meditasjonpå Karma Pakshi (den 2. Karmapa) er en kraftfull renselsesmetode ogen viktig praksis i tibetansk buddhisme. Vi resiterer teksten ogfeirer med å dele ofringene. Ta med ofringer som frukt, kjeks oglignende.

onsdag 21.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 21.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

torsdag 22.
18:30 - 20:30
Paramita meditasjonssenter Innføringskurs - Mahayana

I dette kurset vil vi bevege oss inn i mahayana-buddhismen. Det som er spesielt for mahayana, er selve motivasjonen - ønsket om å utvikle visdom og medfølelse for å være i stand til å hjelpe andre. Mahayana har en rekke kraftfulle metoder som hjelper oss til å utfordre våre automatiske og ofte selvsentrerte reaksjonsmønstre. Trening i å åpne hjertet for kjærlighet og medfølelse står sentralt. Dette gir mulighet til å møte livet på en mer åpen måte, uten at vi trenger å føle oss så fanget av situasjoner som oppstår i våre relasjoner og i omgivelsene for øvrig.