Alle aktiviteter i september

Tidspunkt Sted Tittel Beskrivelse
Søndag 1.
Full dag
Karma Shedrup Ling retreatsenter Åpne ditt hjerte med Ani Könchog

Velkommen til "Åpne ditt hjerte" med Ani Könchog Lhamo på Karma Shedrup Ling retreatsenter. Kjærlighet og medfølelse er gode kvaliteter som vi alle naturlig har i oss. Disse egenskapene kan trenes, slik at de kommer fram lettere, oftere og mer upartisk. Å åpne sitt hjerte er selve grunnlaget for mahayana-buddhismen. Kurset varer fra fredag ettermiddag kl. 18 til søndag ettermiddag kl. 17. Det inkluderer overnatting og alle måltider.