LTR.jpg

Drupon Tsering Rinpoche

Drupon Tsering Rinpoche - Milarepas sanger

Dette kurset må dessverre avlyses. De som har meldt seg på vil bli tilskrevet.

Venerable Drupon Tsering Rinpoche er residerende Lama ved Drikung Garchen Institute på Drikung Kagyu School of Tibetan Buddhism i München.

I en alder av 8 år søkte Rinpoche tilflukt hos Hans Eminens Garchen Rinpoche. Tre år senere mottok han sin munkeordinasjon, tok Bodhisattva-løftet og mottok Mahamudra-instruksjoner fra den store Siddha Karma Norbu fra Karma Kagyu-skolen. Fra han var 11 bodde og studerte Rinpoche under ledelse av Hans Eminens Garchen Rinpoche ved Gar kloster i Øst-Tibet, hvor han fullførte den foreløpige praksisen til Drikung Dzogchen Yangzab og Longchen Nyingthig-tradisjonen. På Gar kloster tjente Tsering Rinpoche som shrine master i fem år, og utførte mange seremonier, ritualer og Drubchen med Garchen Rinpoche.

Drupon Tsering Rinpoche – The songs of Milarepa

Unfortunately, this course must be canceled. Those who have signed up will receive mail

Venerable Drupon Tsering Rinpoche is the resident Lama of the Drikung Garchen Institute of the Drikung Kagyu School of Tibetan Buddhism.

At the age of eight, Rinpoche took refuge from His Eminence Garchen Rinpoche. Three years later, Tsering Rinpoche received his novice ordination, the Bodhisattva vow as well as Mahamudra instructions from the great Siddha Karma Norbu, from the Karma Kagyu School. Since his eleventh year, Rinpoche lived and studied under the guidance of His Eminence Garchen Rinpoche at Gar Monastery in East Tibet, where he completed the preliminary practices of the Drikung Dzogchen Yangzab and the Longchen Nyingthig tradition.

At Gar Monastery, Tsering Rinpoche served as the shrine master for five years, and performed many ceremonies, rituals, and Drubchens with Garchen Rinpoche.