Lama Roar Vestre kom til Karma Tashi Ling høsten 1977. I perioden 1979-83 gjorde han det tradisjonelle 3-års retreatet under veiledning av Kalu Rinpoche. Han har siden undervist i mange år ved KTLBS. Siden 1994 har han vært en elev av H.E. Mindrol Jetsün Khandro Rinpoche. De siste årene har han bodd i hennes senter Mindrolling Lotus Garden i USA hvor han siden 2005 har vært Drupön (retreatmester). Lama Roar underviser både på norsk og engelsk.

Bodhicaryavatara – The Way of the Bodhisattva

Teksten Bodhicaryavatara (også kalt Bodhisattvacaryavatara) av Shantideva (ca. 685 -763) er studert, praktisert og undervist uavbrutt i århundrer. Først i India, senere i Tibet og nå også i Vesten. Shantideva skrev teksten i vers på sanskrit som en personlig meditasjonsveileding for alle som ønsker å gå bodhisattva-veien. Den er en veiledning for å nå oppvåkning og å kultivere og utvikle kjærlig vennlighet, medfølelse, generøsitet og tålmodighet. Det finnes flere engelske oversettelser av Bodhicaryavatara, f.eks: «The Way of the Bodhisattva», «A Guide to the Bodhisattva's Way of Life» og “Entering the Way of the Bodhisattva: A New Translation and Contemporary Guide”

Patrul Rinpoche, en stor mester og vandrende yogi på 1800-tallet og forfatteren av «The Words of My Perfect Teacher», bar alltid med seg en kopi av Shantidevas Bodhicaryavatara. Patrul Rinpoche er kjent for sin gode hukommelse og unike evne til å meddele og overføre visdommen i Prajnaparamita og Dzogchen. Det sies at Patrul Rinpoche underviste Bodhicaryavatara over hundre ganger. Han anbefalte også at vi leser den minst hundre ganger. Lama Roar leder oss i høst gjennom denne inspirerende teksten som beskriver essensen i mahayana- og bodhisattva-tilnærmingen. Kurset er åpent for alle.

Tid: 10 onsdager fra kl. 19–21

Start: 8. september Sted: Zoom

Pris: 800 kr Påmelding her

The Way of the Botthisattva