Hjertesutraen med Lama Changchub

hjertesutra.jpg

På dette kurset går vi i dybden på hjertesutraen – teksten som oftest blir benyttet og resitert innen den buddhistiske 
mahayana-tradisjonen. Hjertesutraen kan virke absurd, full av paradokser og selvmotsigelser. Teksten kan ikke forstås utelukkende intellektuelt. Snarere tvert imot. Som med hammer-slag angriper den vår fornuft og knuser våre referansepunkter. Den skjærer igjennom våre konsepter og forestillinger og plukker fra hverandre vårt rammeverk og våre rigide ideer.

Hva betyr tomhet? Hva betyr det at form er tomhet og at tomhet er form? Hva betyr det at det ikke finnes noe øye og ikke noe som ses?

Dette kurset er for viderekommende med noe kunnskap i buddhistisk filosofi og tenkning.

Merk at kurset blir kun lørdag 25.september kl 11-18 (ikke søndag).

Undervisningen er på engelsk.

Påmelding HER