Lama Roar Vestre

Lama Roar Vestre

Mahamudra er sanskrit og betyr det store segl. Betydningen gir assosiasjoner til et stempel på at dette er en autentisk vei som leder til opplysning. Mahamudra er både et uttrykk for vår egen og alle fenomeners sanne natur, og en betegnelse på øvelsene som leder til erkjennelse av denne naturen.

Lama Roar vil gjennom 9 torsdagskvelder veilede i hvordan bruke mahamudra i daglig praksis. Han vil ta utgangspunkt i mahamudra-linjebønnen som står i KTLBS´ bønnehefte King of Prayer. Han vil også snakke om ulike meditasjonsformer, som shamatha, vipashyana og kreativ visualiseringsmeditasjon, hvor man trener i å se seg selv og sine omgivelser som rene og opplyste. Alle disse metodene henger sammen og støtter opp om mahamudra. Kurset er åpent for alle, for den med lang, kort eller ingen bakgrunn fra buddhisme. Lama Roar vil undervise på norsk.

Tid og sted: 9 torsdagskvelder fra 2. februar til 30.mars, kl. 18–20, Zoom.

Påmeldingsfrist: 26. januar. Donasjonsbasert.

Påmelding her