Det er utarbeidet en veileder som skal benyttes ved arrangementer på KSL

Informasjon om smittevern på arrangementer ved Karma Shedrup Ling retreatstsenter

a) Syke personer skal ikke delta på KTLBS arrangementer

 • Personer som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene skal ikke delta på KTLBS` arrangementer. Utsatte grupper bes vurdere nøye om de bør komme til Karma Shedrup Ling.
 • Det vil bli ført lister over hvem som deltar på kurs pga. Evt. smittesporing.
 • En «Karuna-vert» vil være til stede for å bistå ved smittevernstiltak.

b) God hygiene

 • Vennligst sett deg inn i informasjon om smittevern.
 • Hold god håndhygiene, husk håndvask eller håndsprit når du kommer, før måltider, ved hoste/nysing mm.
 • Håndsprit er tilgjengelig i hovedhuset, der måltidene serveres og på toalettene. Muligheter for håndvask finnes i kjelleren og bak hovedhuset ved siden av ute ved hyttene.
 • Ved bruk av toalett i kjelleren, vennligst benytt døren bak hovedhuset.

c) Hold god avstand

 • Inntil videre er det satt et maksimumsantall på 30 personer til stede på KSL, 20 personer som kan overnatte i hytter / hovedhus og 10 personer i telt.
 • Deltagere bes holde minimum 1 meter avstand. Dette gjelder både i gompaen, under måltider og ved samling og arbeid i friluft.
 • Matter, puter og stoler er satt fram i forkant av arrangementet. Ta gjerne med et eget håndkle eller teppe for å legge over mattene og putene.
 • Reduser muligheten for trengsel, vis hensyn, slipp andre frem.

d) Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 • Mikrofoner, bøker, hefter mv skal ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Bruk av eget bønnehefte anbefales. Kan kjøpes på KSL.
 • Ferdig trykte bønne-ark kan deles ut og evt. sendes kursdeltagere i forkant.

e) Mat og måltider

 • Det serveres tre enkle måltider pr dag.
 • Ta med egen kopp/servise/bestikk og evt. termos. Engangsservise vil være tilgjengelig.

Informasjonen er utarbeidet på bakgrunn av «Bransjestandard for religiøse handlinger og seremonier» utarbeidet av STL Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.