Buddha Shakyamuni

Introduksjon til mahayana-buddhisme med Ani Könchog

Fra mandag 25. april og i løpet av 6 mandager vil Ani Könchog undervise i mahayana på Rinzai-Zen senteret i Oslo.

De viktigste emnene i mahayana-buddhismen er utvikling av visdom og medfølelse. Motivasjonen er å bli opplyst for å kunne hjelpe andre til også å bli fri fra all lidelse. Gjennom ulike meditasjoner trener vi på å øke vår kapasitet for kjærlighet og medfølelse, og vår evne til å glede oss på andres vegne. Dette er et helt nødvendig grunnlag for eventuell senere vajrayanapraksis. For å gjøre arbeidet med oss selv levende og relevant i vår hverdag, er kurset lagt opp med rikelig mulighet til spørsmål og diskusjon. Vi jobber med de indre prosessene vi går igjennom i meditasjonstreningen, og ser på hvordan vi takler utfordringer og blokkeringer vi møter i oss selv.

Tid:  6 mandager fra 25. april til 30. mai,

Kl. 18.30–20.30

Sted: Rinzai Zen-Senteret, Grønlandsleiret 31

Lærer:  Ani Könchog Lhamo 

Pris: 1500 kr

Påmelding her