IMG_1632.jpg

Nedstenging av all aktivitet frem til 21.januar

KTL innstiller alle aktiviteter og arrangementer frem til 18.januar

Karma Tashi Ling buddhistsenter har innstilt alle aktiviteter og arrangementer frem til 21.januar.

Dette på bakgrunn av smittesituasjonen i Oslo  og anbefalinger / påbud fra det offentlige som er gitt. For oppstart og vårens program, følg med på våre hjemmesider og Facebook.