Statuer_.jpg

Snart kommer det to Bodhisattvaer til Karma Tashi Ling.

Snart kommer det to Bodhisattvaer til Karma Tashi Ling. Den ene er Chenrezig og den andre er Tara.

De to Bodhisattvaer kommer i form av statuer. De er av beste kvalitet, ca 1 meter høye og er gullforgylt. De kommer fra Nepal om 2-3 måneder, og vil få en fin trone i Gompaen.

De er ikke bare perfekte i formen, men tenk på alle de gode og fantastiske kvaliteter Chenrezig og Tara representerer.

Chenrezig symboliserer den opplyste kvalitet av medfølelse. Tara, det kvinnelige aspekt som symboliserer essensen av medfølelse, opplyst aktivitet og beskyttelse.

Selvfølgelig koster disse flotte statuene en del, ca. kr 65 000,- hver inkludert frakt. Derfor inviterer vi alle venner av Dharma til å bidra med donasjoner til disse to flotte statuene. De vil bli til stor gavn og inspirasjon for alle som kommer til Karma Tashi Ling.

Vi er takknemlige for alle bidrag -store som små.

Konto for donasjonene er: 1644 02 22548 Vipps: 97329. merk innbetalingen med Statuer

Kontonummer til BF med skattefradrag 1254 20 22866 Merk innbetaling med KTLBS og statuer