Styret har utarbeidet en veileder som skal benyttes ved arrangementer.

KTL har besluttet å åpne opp for aktivitet på tempelet,og har utarbeidet en veileder for å redusere smittefare i forbindelse med Covid-19

Informasjon om smittevern på arrangementer ved Karma Tashi Ling buddhistsenter.

a) Syke personer skal ikke delta på KTLBS arrangementer

 • Personer som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene skal ikke delta på KTLBS` arrangementer. Utsatte grupper bes vurdere nøye om de bør komme til Karma Tashi Ling.

KTLBS har et nettilbud og tilbud om samtaler for de som er forhindret i å delta på arrangementer, se www.ktl.no

b) God hygiene

 • Vennligst sett deg inn i informasjon om smittevern ved inngangspartiet.
 • Hold god håndhygiene, enten ved håndvask eller håndsprit når du kommer, før måltider, ved hoste/nysing mm.
 • Håndsprit er tilgjengelig ved inngangen. Muligheter for håndvask finnes i under- og førsteetasje.

c) God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

 • Inntil videre er det satt et maksimumsantall på 50 personer til stede i KTL `s lokaler.
 • Deltakere oppfordres så vidt mulig å komme til Karma Tashi Ling buddhistsenter til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport.
 • Bruk om mulig flere inn/utganger for å unngå trengsel.
 • Deltagere bes holde 1 m avstand mellom hver person. Dette gjelder både i selve forsamlingslokalet, ved inngang/utgang og i underetasjen, og ved samling i friluft.
 • Matter, puter og stoler er satt fram i forkant av arrangementet. Ta helst med et eget håndkle eller teppe for å legge over mattene og putene.
 • Deltagere ved kurs og andre arrangementer tar med egen mat og drikke.
 • Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel ved utgangen, i trapper, i underetasjen mv.

d) Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 • Mikrofoner, bøker, hefter mv skal ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Bruk av eget chanting-hefte anbefales. Kan kjøpes på KTL.
 • Ferdig trykte bønne-ark kan deles ut og evt. sendes kursdeltagere i forkant.

Fortsett å ta godt vare på dere selv, og vis hensyn til andre.

Informasjonen er utarbeidet på bakgrunn av «Bransjestandard for religiøse handlinger og seremonier» utarbeidet av STL Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Godkjent av styret ved KTLBS 12. 05 2020.

Om besøk

Personer som har vært i områder med utbredt vedvarende spredning av Covid-19 bes om ikke å besøke KTL og KSL, uavhengig om de har symptomer.

Hvordan forebygge smitte

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Rådene nedenfor er gode råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk.

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Andre forebyggende råd

 • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme.
 • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte.
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen