Karma Tashi Ling - oversiktsbilde

Innkalling til Årsmøte for KTLBS

Velkommen til Årsmøte i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn på Zoom søndag 21.mars 2021 kl. 14:00

På grunn av den pågående koronapandemien blir årsmøtet denne gangen holdt på zoom.

Se hele innkallingen og alle sakspapirene her: Årsmøte 2021