banner-1496335-2.jpg

Resultater fra Årsmøte 2021

Her kommer Årsmøteprotokoll med referat fra årsmøte i KTLBS og valgresultat på nytt styre 2021

I Aarsmoteprotokoll 2021 finner dere referat fra årsmøte 21.mars 2021 som ble gjennomført på Zoom.

26 medlemmer deltok og vi fikk en bra gjennomgang av årsmelding, regnskap, budsjett og planer for årets som kommer. Alle dokumenteren finner dere på Årsmøte 2021

Valg til nytt styre ble gjennomført pr. post og telt opp 26.mars. Vedlagt finner dere Protokoll styrevalg 2021 med resultatet av valget

Det var i alt 35 innkomne og godkjente stemmer. 1 stemme ble avvist, 34 var gyldige.

Det nye styret konstituerer seg på første møte rett over påske.