banner-1496335-2.jpg

Styrevalg KTLBS

Stemmesedlene må være på Karma Tashi Ling fredag 26. mars 2021 kl. 1700 for å telle med.

Valg av nytt styre blir også i år avviklet per post, slik vedtektene gir rom for.

På grunn av langsom postgang, har styret besluttet å gi mer tid til å avlegge poststemmer. Stemmesedlene blir derfor ikke talt opp på årsmøtet.

Valgkomiteen og Lama Chanchub vil gjennomføre opptelling av de innkomne stemmene etter fristen 26.mars kl.17:00

For å avgi stemme til styrevalget må du være stemmeberettiget.

Stemmeberettiget er de som:

  1. Er innmeldt i Buddhistforbundet og har krysset av for medlemsskap i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS)
  2. Har betalt medlemskontingent (støttemedlemskap) for 2021.
  3. Er over 18 år den dagen årsmøtet holdes.

Hvordan avgi stemme, presentasjon av kandidatene og stemmeseddel finner du her: Årsmøte 2021