2527494FL6D6SF.jpg

Introduksjon til Mahayana-buddhisme

Mandag 16.september starter Introduksjon til Mahayana-buddhisme i Oslo kl. 19

De viktigste emner i Mahayana-buddhismen er utvikling av visdom og medfølelse. Motivasjonen er å bli opplyst for å kunne hjelpe andre til også å bli fri fra all lidelse. Gjennom ulike meditasjoner trener vi på å øke vår kapasitet for kjærlighet og medfølelse, og vår evne til å glede oss på andres vegne.

Kurset ledes av Ani Könchog Lhamo og Lama Fredrik Liland

Sted: Rinzai Zen Senter, Grønlandsleiret 31, 1. etasje

Her finner du mer informasjon og påmelding