KTL_meditasjon.jpg

Fellesmeditasjon i tempelet på KTL

Meditasjon på KTL hver dag.

Vil minne om muligheten til daglig praksis sammen med andre.

Det er stille meditasjon kl. 7 hver morgen og Chenrezig-meditasjon hver kveld kl. 18 i tempelet.

Alle er velkommen!

Ny bussforbindelse fra Mortensrud helt frem til tempelet gjør det lettere å komme til og fra.